MAREPARK huisregels

 huisartsen 31

PRAKTIJKACCREDITATIE: Per 23 december 2016 heeft onze praktijk het NHG-keurmerk gekregen. Dit is een middel om de de kwalteit van zorg in onze praktijk te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Wij zijn begonnen met een patiëntenenquête en zo hebben we meer inzicht gekregen in onze sterke en zwakke punten. Wij hebben met hele team het verbetertraject doorlopen volgens de eisen van het Nederlands Huisartsen Genootschap. We zijn daarom ook trots met het behalen van deze accreditatie en hopen dat u dit terug zal zien in de zorgvuldigheid van ons handelen. 

 

UITLOOP VAN HET SPREEKUUR IS VERVELEND! Wij streven ernaar het afspraakspreekuur op tijd te laten verlopen. Door spoedgevallen en dringende telefoontjes tussendoor lukt dit echter niet altijd, waarvoor onze excuses. Daarnaast vragen wij ook u zich aan de afspraak te houden van 10 minuten per consult en voor een dubbelconsult is dit 20 minuten. Overleg met de assistente hoeveel tijd u denkt nodig te hebben. Het kan zijn dat de assistente het een en ander uitvraagt, ze is daarvoor opgeleid en heeft namens de huisartsen hiervoor opdracht.

 

WEGBLIJFTARIEF: Het is voor de huisartsenpraktijk vervelend als een patiënt niet op een afspraak verschijnt. Het betekent tijdverlies en inkomstenderving. Bovendien is het erg vervelend dat er op dat moment niet iemand anders kon worden geholpen. Om het aantal niet-nagekomen afspraken terug te dringen en om de misgelopen inkomsten te compenseren, hanteren wij een wegblijftarief. Dit is conform de LHV richtlijnen. De hoogte van ons tarief is € 20,- en dit wordt niet vergoedt door de zorgverzekeraar.  Bel tijdig uw afspraak af > binnen 12 uur. Na 1x niet verschijnen bellen wij u met de melding dat de volgende keer bij niet verschijnen het wegblijftarief zal worden gerekend. Er zullen altijd overmacht situaties zijn en daar houden we rekening mee.

 

GELIEVE GEEN HONDEN IN HET GEBOUW, ivm onze hygienische voorschriften en mogelijk zijn er mensen in het gebouw die bang zijn voor honden.

 

GRAAG UW MOBIEL OP STIL IN HET PRAKTIJKPAND, wordt u gebeld in de wachtkamer, voer het gesprek dan buiten de wachtkamer, bij voorkeur in het halletje, zodat anderen niet hoeven mee te luisteren.

 

ER WORDEN ALLEEN VERWIJSBRIEVEN VERSTREKT NA CONSULT MET DE HUISARTS (Standpunt van de Landelijke Huisartsen  Vereniging) > Graag overleg met de praktijkassistentes over uw verzoek om een verwijsbrief.

 

DE HUISARTSEN SCHRIJVEN RECEPTEN OP STOFNAAM (GENERIEK) VOOR. De zorgverzekeraar is verantwoordelijk voor het merk dat u krijgt voorgeschreven, wij kunnen dus geen chronisch of medische noodzaak op het recept vermelden voor vergoeding. Graag overleg met de praktijkassistente als u toch de merknaam geleverd wil hebben.

 

LANDELIJK SCHAKEL PUNT (LSP),  Huisartsen praktijk Marepark heeft zich NIET  aangemeld voor het uitwisselen van medische gegevens, omdat naar onze mening de privacy nog onvoldoende zeker is.

 

KLACHTENREGELING: Huisartsenpraktijk Marepark heeft een klachtenregeling en is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg  (SKGE)  088-0229100 / info@skge.nl.  Mocht u een klacht hebben dan kunt u deze bij ons indienen. Uw klacht wordt door ons serieus genomen. Wij hebben hiervoor een klachtenprocedure en deze zullen we met u doorlopen totdat de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. 

 

PRIVACYREGLEMENT: Huisartsenpraktijk Marepark volgt de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In deze wet staat beschreven hoe onze medewerkers met patiënten gegevens dienen om te gaan. Om er op toe te zien dat de medewerkers zorgvuldig omgaan met deze Wet Persoons Gegevens is een Privacy Reglement opgesteld. Dit gaat om elke verwerking van  patiënten gegevens die in het bestand zijn of worden opgenomen.

Spoed

Buiten openingstijden:

HUISARTSENPOST LEIDSCHE RIJN
Soestwetering 1
3543 AZ Utrecht
tel: 088-1309620

Contact

Spoednummer 030 - 6667256
 

Marepark

Touwslagerslaan 247
3454 GX DE MEERN
Telefoon:
030 - 6661268
Fax:
030 - 6621028
Routebeschrijving >